Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κοινοτικών πρωτοβουλιών, του ελληνικού δημοσίου, τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και σχεδίων δράσης, χρηματοδοτικών σχημάτων, ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στον ιδιωτικό τομέα της χώρας, σημαντικότατη εμπειρία στη διαχείριση πολύπλοκων καινοτόμων διεθνών έργων, τεχνοοικονομικών αναλύσεων και μελετών βιωσιμότητας, προσωπικές γνώσεις και σχέση με τους περισσότερους από τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και με τις περιοχές Αλοννήσου και Σκοπέλου.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

 

Εμπνευστής και συντονιστής του έργου, σχεδιαστής των βασικότερων καινοτόμων δράσεων, κύριος χρηματοοικονομικός αναλυτής και σύμβουλος μόχλευσης χρημάτων από τον ιδιωτικό τομέα, κύριος μελετητής της βιωσιμότητας των προτεινόμενων σχεδίων, σχεδιαστής εφικτών ρεαλιστικών και με σημαντική ανταποδοτικότητα και προστιθέμενη αξία σχεδίων δράσεων. Κύριος διαχειριστής του έργου και συντονιστής της επικοινωνίας και προβολής του.

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Κύριος εκφραστής της βούλησης των κατοίκων, υλοποιητής των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης, δράσεων και πρωτοβουλιών καθώς και των τοπικών συμφώνων ποιότητας.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Κύριος συντονιστής της κοινωνικής συναίνεσης στο σχεδιασμό του ΠΚΣΑ, συμμετέχων στις δράσεις και συμφωνίες τοπικής απασχόλησης, εκπαίδευσης και υλοποίησης του προγράμματος, σημαντικός φορέας των δράσεων προβολής, κύριος φορέας στην υλοποίηση μελετών για τη δημιουργία των παγίων εγκαταστάσεων, συνεισφορά γης (παραμένει στην κυριότητα του Δήμου) για τη δημιουργία του απαιτούμενου εξειδικευμένου κέντρου καταδυτικού τουρισμού Αλοννήσου.

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Εκπροσώπηση των τοπικών συμφερόντων του τουριστικού κλάδου στο νησί.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Συμμετοχή στην κοινωνική και επαγγελματική διαβούλευση και συναίνεση, συμμετοχή στις μελέτες σχεδιασμού όλων των δράσεων του προτεινόμενου ΠΚΣΑ, μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής και του προϊόντος του νησιού στην κατεύθυνση της προτεινόμενης παρέμβασης.

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Εκπροσώπηση των τοπικών συμφερόντων του τουριστικού κλάδου στο νησί. Ο σύλλογος προσφέρει βοήθεια εξεύρεσης καταλύματος μέσω του γραφείου του που βρίσκεται στο λιμάνι της Αλοννήσου, το Πατητήρι.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Συμμετοχή στην κοινωνική και επαγγελματική διαβούλευση και συναίνεση, συμμετοχή στις μελέτες σχεδιασμού όλων των δράσεων του προτεινόμενου ΠΚΣΑ, μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής και του προϊόντος του νησιού στην κατεύθυνση της προτεινόμενης παρέμβασης.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ "ΙΚΟΣ"

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Τοπική, πολιτιστική, λαογραφική και επαγγελματική εκπροσώπηση των γυναικών της Αλοννήσου. Εμπειρία στη διατήρηση των παραδόσεων της περιοχής και της δημιουργίας πρόσθετου εισοδήματος για την Αλοννησιώτικη οικογένεια μέσω της δόμησης, προώθησης, προβολής και πώλησης παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Συμμετοχή στη διαδικασία της τοπικής διαβούλευσης και της κοινωνικής συναίνεσης, συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη μελέτη των δράσεων και παρεμβάσεων, συμμετοχή στη δημιουργία και προβολή των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του νησιού, τα οποία συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοτουριστικού, πολιτιστικού, πολιτισμικού και αειφόρου τουριστικού προϊόντος.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Το μοναδικό μουσείο του νησιού, δημιουργία ιδιωτικής πρωτοβουλίας του συγγραφέα και πρώην αλιέα Κώστα Μαυρίκη, ο οποίος έχει αναπτύξει σημαντική υποδομή καθώς και εκθεσιακές συλλογές,  λαογραφικού, πολιτιστικού, πολεμικού και πειρατικού χαρακτήρα.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Σημαντικός συντονιστικός ρόλος στο νησί της Αλοννήσου, σημαντική συμβολή στον κοινωνικό διάλογο, διαβούλευση και τοπική συναίνεση, συμμετοχή στη μελέτη και στις δράσεις προβολής της συνολικής παρέμβασης. Συμμετοχή στη μόχλευση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα.

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Μη Κυβερνητική – Περιβαλλοντική Οικολογική Οργάνωση.  Η οργάνωση αποτελεί συνεργασία με την EURONATURE (ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ) σε θέματα Προώθησης Εθνικού Πάρκου, Προβολής Ήπιων Μορφών Ανάπτυξης και Οικοτουρισμού.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Συμμετοχή στις μελέτες για την τεκμηρίωση της ποιότητας, ασφάλειας, τυποποίησης και προβολής των παραδοσιακών προϊόντων Αλοννήσου και Σκοπέλου και για την αποτύπωση πολιτιστικών μνημείων, δημιουργίας καινοτόμων διαδρομών τεκμηρίωσης και προβολής λαογραφικών εθίμων και συμμετοχή στην υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.

 

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Στόχος των αυτοδυτών αποτελεί να εργασθούν πάνω στο αντικείμενο των καταδύσεων στον ελληνικό χώρο προσφέροντας την γνώση και την εμπειρία τους πάνω στην σπορ καταδυτική βιομηχανία, οργανώνοντας το δικό τους καταδυτικό κέντρο. Διαθέτουν σημαντική διεθνή εμπειρία στην οργάνωση καταδυτικών κέντρων, στην οργάνωση σχολείων κατάδυσης, όπως και καταδυτικών εκδρομών με ανθρώπους από όλο τον κόσμο.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Συμμετοχή στη διαδικασία της τοπικής διαβούλευσης και της κοινωνικής συναίνεσης, συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη μελέτη των δράσεων και παρεμβάσεων, συμμετοχή στη δημιουργία και προβολή του τουριστικού προϊόντος του νησιού, το οποίο συνεισφέρει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοτουριστικού, πολιτιστικού, πολιτισμικού και αειφόρου τουριστικού προϊόντος. Συμμετοχή στην υλοποίηση των μελετών για την ανάδειξη του υποβρύχιου πλούτου του νησιού και στη μόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Αθλητικός μη κερδοσκοπικός σύλλογος για τους λάτρεις των καταδύσεων. Ιδρύθηκε με σκοπό την εκπαίδευση αυτοδυτών αλλά και την προβολή της φυσικής ομορφιάς της περιοχής.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Συμμετοχή στη διαδικασία της τοπικής διαβούλευσης και της κοινωνικής συναίνεσης, συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη μελέτη των δράσεων και παρεμβάσεων, συμμετοχή στη δημιουργία και προβολή του τουριστικού προϊόντος του νησιού, το οποίο συνεισφέρει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοτουριστικού, πολιτιστικού, πολιτισμικού και αειφόρου τουριστικού προϊόντος. Συμμετοχή στην υλοποίηση των μελετών για την ανάδειξη του υποβρύχιου πλούτου του νησιού.

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Επαγγελματικός σύλλογος για την προώθηση των συμφερόντων των εστιατόρων και συναφών επαγγελματιών της Αλοννήσου, καθώς και για την προώθηση της τοπικής κουζίνας.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Συμμετοχή στη διαδικασία της τοπικής διαβούλευσης και της κοινωνικής συναίνεσης, συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη μελέτη των δράσεων και παρεμβάσεων, συμμετοχή στη δημιουργία και προβολή των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του νησιού, τα οποία συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοτουριστικού, πολιτιστικού, πολιτισμικού και αειφόρου τουριστικού προϊόντος. Συμμετοχή στη μόχλευση πόρων του ιδιωτικού τομέα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Παράρτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Μέσης Αλιείας (ΠΕΜΕΑ). Το Σωματείο εκπροσωπεί τους αλιείς μέσης αλιείας και εκτός από την προώθηση των συμφερόντων των μελών του διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης ιδιοκτητών και εργαζόμενων στα σκάφη μέσης αλιείας σε θέματα ποιότητας, οργάνωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, ημερίδων ενημέρωσης κλπ

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Σημαντικότατος κοινωνικός εταίρος ο οποίος συμμετέχει στη δημιουργία συναινετικού κλίματος και ισχυρής τοπικής βούλησης για την υλοποίηση του έργου, συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες σχεδιασμού και μελετών όλων των δράσεων και πρωτοβουλιών, διότι αυτές αναφέρονται στο θαλάσσιο χώρο ο οποίος είναι ταυτόχρονα και ο χώρος της επαγγελματικής δραστηριοποίησης των μελών του. Ειδικότερα τα νεότερα μέλη του (πιθανόν 20 σε αριθμό) θα αποτελέσουν τον πυρήνα για τη δημιουργία επαγγελματιών δυτών και ιδρυτών και διαχειριστών καταδυτικών κέντρων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΦΑ

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Ο ΣΦΑ είναι ένας πολιτιστικός φορέας, μη κερδοσκοπικός πού αποτελείται από ανθρώπους από διάφορες χώρες που τους ενώνει η αγάπη για το νησί της Αλοννήσου. Ο σύλλογος μέχρι τώρα έχει επιδείξει αξιόλογη δραστηριότητα στη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (εκταμίευση πόρων για ανασκαφές στον Άγιο Δημήτριο),στη κοινωνική προστασία (βοήθεια στη στελέχωση του υγειονομικού σταθμού), στη τουριστική προβολή του νησιού (οργάνωση ιατρικών συνεδρίων) και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Συμμετοχή σε όλες εκείνες τις δράσεις κυρίως στην νήσο Αλόννησο οι οποίες έχουν να κάνουν με την  πολιτιστική, φυσιολατρική και τουριστική προβολή του νησιού.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΔΕΜΕΚΑ Α.Ε.

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Δημοτική επιχείρηση που στεγάζεται στον Δήμο Αλοννήσου και διοικείται από 7μελές συμβούλιο, ορισμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου. Η διατήρηση και διάδοση του πολιτισμού της περιοχής Αλοννήσου αποτελούν την κύρια δραστηριότητα της ΔΕΜΕΚΑ.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Συμμετοχή σε μέρος των υλοποιούμενων δράσεων και μελετών σε σχέση με την νήσο Αλοννήσου και ειδικά σε εκείνες τις τεχνοοικονομικές μελέτες που αφορούν την ενίσχυση των αλιέων του νησιού και των μελετών βιωσιμότητας σε συνεργασία με την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Η επιχείρηση συγκοινωνιών Αλοννήσου δραστηριοποιείται στον τομέα της συγκοινωνίας του νησιού, καθώς και στην πραγματοποίηση εσόδων που διατίθενται σε κοινωφελή έργα.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.


Συμμετοχή στην μελέτη σχετικά με την πιθανή ίδρυση ακτοπλοϊκής εταιρείας λαϊκής βάσης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Συστάθηκε υπό την επωνυμία Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο – Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πινακοθήκη – Κέντρο Νεότητας και Κέντρο Πληροφόρησης Νέων – Μουσείο – Σχολή Τεχνών – Πολιτιστικής Τουριστικής Κληρονομιάς και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Δήμου Αλοννήσου.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Φορέας ο οποίος συνεισφέρει στις δράσεις πολιτισμού για την Αλόννησο και συνεργάζεται στις μελέτες και τα έργα που σχετίζονται με το μουσείο της Αλοννήσου.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Ο Αθλητικός Οργανισμός Αλοννήσου συστάθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες για άθληση των δημοτών της Αλοννήσου. Φροντίζει για τη δημιουργία και λειτουργία αθλητικών χώρων και γυμναστηρίων χώρων Αθλοπαιδιών και Γυμναστικής, για την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, καθώς και για την καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων των Δημοτών και ιδιαίτερα των νέων.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Όπως και παραπάνω συμμετοχή στις αντίστοιχες δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ


Σημαντικότατος φορέας κοινωνικής διαβούλευσης ο οποίος θα συνεισφέρει με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες φορείς σε εκείνες τις μελέτες και δράσεις οι οποίες σχετίζονται με την ανάδειξη, τυποποίηση και προβολή των πρωτογενών παραδοσιακών προϊόντων της Αλοννήσου.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Σημαντικός φορέας συλλογικής εμπειρίας ο οποίος θα συνυσφέρει στις μελέτες και δράσεις υλοποίησης των «μονοπατιών» της περιοχής παρέμβασης.

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Κύριος εκφραστής της βούλησης των κατοίκων, υλοποιητής των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης, δράσης και πρωτοβουλιών καθώς και των τοπικών συμφώνων ποιότητας.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Κύριος συντονιστής της κοινωνικής συναίνεσης στο σχεδιασμό του ΠΚΣΑ, συμμετέχων στις δράσεις και συμφωνίες τοπικής απασχόλησης, εκπαίδευσης και υλοποίησης του προγράμματος, σημαντικός φορέας των δράσεων προβολής, κύριος φορέας στην υλοποίηση μελετών για τη δημιουργία των παγίων εγκαταστάσεων, συνεισφορά γης (παραμένει στην κυριότητα του Δήμου) για τη δημιουργία του απαιτούμενου ειδικού κέντρου καταδυτικού τουρισμού Σκοπέλου.

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ "Ο ΑΣΤΑΚΟΣ"

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)


Εκπροσώπηση των τοπικών επαγγελματιών αλιέων και των συμφερόντων τους.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.


Σημαντικότατος κοινωνικός εταίρος ο οποίος συμμετέχει στη δημιουργία συναινετικού κλίματος και ισχυρής τοπικής βούλησης για την υλοποίηση του έργου, συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες σχεδιασμού και μελετών όλων των δράσεων και πρωτοβουλιών, διότι αυτές αναφέρονται στο θαλάσσιο χώρο ο οποίος είναι ταυτόχρονα και ο χώρος της επαγγελματικής δραστηριοποίησης των μελών του. Ειδικότερα τα νεότερα μέλη του (πιθανόν 20 σε αριθμό) θα αποτελέσουν τον πυρήνα για τη δημιουργία επαγγελματιών δυτών και ιδρυτών και διαχειριστών καταδυτικών κέντρων. Συμμετοχή στη μόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα.

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Εκπροσώπηση των τοπικών συμφερόντων του τουριστικού κλάδου στο νησί.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.


Συμμετοχή στην κοινωνική και επαγγελματική διαβούλευση και συναίνεση στις μελέτες σχεδιασμού όλων των δράσεων του προτεινόμενου ΠΚΣΑ, στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής και του προϊόντος του νησιού στην κατεύθυνση της προτεινόμενης παρέμβασης.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Τοπική, πολιτιστική, λαογραφική και επαγγελματική εκπροσώπηση των γυναικών της Σκοπέλου. Εμπειρία στη διατήρηση των παραδόσεων της περιοχής και της δημιουργίας πρόσθετου εισοδήματος για την Σκοπελίτικη οικογένεια μέσω της δόμησης, προώθησης, προβολής και πώλησης παραδοσιακών τοπικών προϊόντων

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Συμμετοχή στη διαδικασία της τοπικής διαβούλευσης και της κοινωνικής συναίνεσης, συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη μελέτη των δράσεων και παρεμβάσεων, συμμετοχή στη δημιουργία και προβολή των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του νησιού, τα οποία συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοτουριστικού, πολιτιστικού, πολιτισμικού και αειφόρου τουριστικού προϊόντος.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Ο Ναυτικός Όμιλος Σκοπέλου αποτελεί ναυταθλητικό σωματείο για την προαγωγή των θαλάσσιων αθλημάτων, όπως η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θάλασσας, κωπηλασία κλπ

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Συμμετοχή στη διαδικασία της τοπικής διαβούλευσης και της κοινωνικής συναίνεσης, συμμετοχή στο σχεδιασμό και τη μελέτη των δράσεων και παρεμβάσεων, συμμετοχή στη δημιουργία και προβολή του τουριστικού προϊόντος του νησιού, το οποίο συνεισφέρει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοτουριστικού, πολιτιστικού, πολιτισμικού και αειφόρου τουριστικού προϊόντος. Συμμετοχή στην υλοποίηση των μελετών για την ανάδειξη του υποβρύχιου πλούτου του νησιού.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Ο Εμπορικός Τουριστικός Σύλλογος Σκοπέλου είναι ελεύθερη συνδικαλιστική οργάνωση που μεριμνά για την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, την υποστήριξη και ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του και απέναντι στα λοιπά μέλη της Ελληνικής εμπορικής τάξης, καθώς και στην προαγωγή του τοπικού εμπορίου και γενικότερα του Ελληνικού εμπορίου και εμπορικού επαγγέλματος, σε συνδυασμό προς τα γενικότερα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Συμμετοχή στην κοινωνική και επαγγελματική διαβούλευση και συναίνεση, στις μελέτες σχεδιασμού των δράσεων του προτεινόμενου Π.Κ.Σ.Α., στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής και του προϊόντος του νησιού στην κατεύθυνση της προτεινόμενης παρέμβασης.

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Είναι ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Βορείων Σποράδων, το οποίο καλύπτει την περιοχή της Αλοννήσου και των υπόλοιπων ακατοίκητων νησίδων πλην της Σκοπέλου. Έχει την ευθύνη φύλαξης της περιοχής, ασχολείται με τη μελέτη και επιβίωση της μεσογειακής φώκιας, με τη μελέτη, διατήρηση και τεκμηρίωση του συνολικού οικοσυστήματος σε χλωρίδα και πανίδα σε ξηρά και θάλασσα της περιοχής των Βορείων Σποράδων.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Κομβικός ρόλος, καθώς στο φορέα συμμετέχει το σύνολο των επιμέρους τοπικών και επιστημονικών φορέων της περιοχής, με σημαντική συμβολή στο διάλογο, διαβούλευση και δημιουργία συναίνεσης για την προτεινόμενη παρέμβαση, σημαντικότατος ρόλος με συμμετοχή στο σύνολο των μελετών σχετικών με τη φύλαξη και διαχείριση του Πάρκου, την πιθανή μεγέθυνση της επιβάρυνσης από την αύξηση της τουριστικής κίνησης του καταδυτικού τουρισμού, της πιθανής δημιουργίας καταδυτικών πάρκων, υποβρύχιων μουσείων, κίνησης και διαδρομής σκαφών κ.ά., την περαιτέρω μελέτη, τεκμηρίωση, ανάδειξη και προβολή της ιδιαιτερότητας των Βορείων Σποράδων και της προβολής των σπάνιων ενδημικών ειδών. Συνολικά σημαντικότατος ο ρόλος του στη δημιουργία του οικοτουριστικού περιβαλλοντολογικού προφίλ της παρέμβασης, όπου χωρίς την άδεια του καμία δράση δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο θαλάσσιο περιβάλλον του πάρκου.

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Ένα από τα σημαντικότερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών με σημαντικές υποδομές και μεγάλη εμπειρία του επιστημονικού δυναμικού. Διαθέτει δύο ερευνητικά σκάφη, επανδρωμένο βαθυσκάφος, δύο υποθαλάσσια οχήματα που ελέγχονται από τα σκάφη επιφανείας και επιστημονικό εξοπλισμό που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του παρόντος προγράμματος. Σημαντική εμπειρία στη μελέτη όλων σχεδόν των θεμάτων που σχετίζονται με τη θάλασσα, όπως η διαχείριση παράκτιων ζωνών, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ωκεανογραφικές και υδροβιολογικές μελέτες, διαχείριση αλιευτικών αποθεμάτων, υποστήριξη αρχαιολογικών ερευνών, συμβολή στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, συμβολή στη δημιουργία περιοχών ανάπτυξης ΠΟΤΑ και ΠΟΑΥ κ.ά.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Το ΕΛΚΕΘΕ θα έχει σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών που σχετίζονται με τη κατάσταση του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος, τη διατήρηση της περιβαλλοντολογικής ισορροπίας στην περιοχή παρέμβασης. Στις δράσεις του φορέα περιλαμβάνεται η διατύπωση προτάσεων για την προστασία, τεκμηρίωση και προβολή της υποθαλάσσιας βιοποικιλότητας. Ο Φορέας, θα τεκμηριώσει, θα αναδείξει και θα προβάλει τον υποβρύχιο πλούτο της περιοχής και θα αποτυπώσει τον πυθμένα του.

Στόχος των παραπάνω δράσεων είναι η εξασφάλιση της αειφορίας με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολό του μέσα από τις δράσεις του δικτύου.

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Βάσει του ιδρυτικού Νόμου 405/1976 (ΦΕΚ Α/207/1976) η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων είναι υπεύθυνη για την άσκηση του αρχαιολογικού ελέγχου πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα σε θαλάσσιο χώρο. Παράλληλα διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, όπως ημερίδες, εκθέσεις κλπ για την προβολή των ενάλιων αρχαιοτήτων της χώρας.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού θα παρέχει την απαραίτητη έγκριση και καθοδήγηση στο πλαίσιο της υλοποίησης των μελετών τόσο για τον τρόπο τεκμηρίωσης και ανάδειξης των ενάλιων αρχαιοτήτων της περιοχής, όσο και για την προβολή τους. Ειδικότερα, ο φορέας αποτελεί τον τελικό δικαιούχο και συντονιστή εταίρο των μελετών για την ίδρυση και λειτουργία πιλοτικών υποβρυχίων μουσείων, για την ίδρυση και λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου Ναυτικής Αρχαιολογίας (θα λειτουργήσει με την έγκρισή του και υπό την εποπτεία του), ενώ θα συνεργασθεί και στη μελέτη τεκμηρίωσης του ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου. Συμμετέχει επίσης στη μελέτη και στην υλοποίηση της δράσης η οποία αφορά τη δημιουργία περιοδεύουσας έκθεσης “Επισκεφθείτε Ζωντανά το Μεγαλύτερο Γνωστό Κλασσικό Ναυάγιο της Αρχαιότητας στην Περιστέρα Αλοννήσου”. Επιπρόσθετα,  αποτελεί τον τελικό Δικαιούχο και στη δράση για τη δημιουργία  του Ερευνητικού Κέντρου Αρχαιολογίας.

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Μελέτη, οργάνωση, διαχείριση και προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Ο ΕΟΤ είναι ένθερμος υποστηρικτής της συγκεκριμένης παρέμβασης και θα αναλάβει υποστηρικτικό ρόλο και πρωτοβουλίες, στις δράσεις προβολής του νέου και καινοτόμου τουριστικού προϊόντος σε Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό με σκοπό και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ώστε να καταστεί δυνατή η επαναληψιμότητα της δράσης και σε άλλες αντίστοιχες περιοχές της χώρας.

Ι.ΕΝ.Α.Ε. - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Ο παλαιότερος και σημαντικότερος επιστημονικός και ερευνητικός φορέας ενάλιας αρχαιολογικής δραστηριότητας στην Ελλάδα μαζί με την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων  και ένας από τους σημαντικότερους παγκοσμίως. Το Ι.ΕΝ.Α.Ε. έχει εμπειρία στην υποβρύχια έρευνα, εύρεση αρχαίων ναυαγίων, τεκμηρίωση, ανασκαφή και επιστημονική ανάλυση των συμπερασμάτων, αλλά και στην προβολή τους με πλήθος εκθέσεων, συνεδρίων, εκδόσεων, ομιλιών και συνεισφοράς στη δημιουργία μουσείων.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Το Ι.ΕΝ.Α.Ε. αποτελεί τον εταίρο του Π.Κ.Σ.Α. ο οποίος έχει βαθιές γνώσεις στην έρευνα, ανάδειξη, τεκμηρίωση και προβολή του ενάλιου αρχαιολογικού πλούτου της χώρας. Υπό την έγκριση και καθοδήγηση της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, θα συμμετέχει στις μελέτες τόσο για τον τρόπο τεκμηρίωσης και ανάδειξης των ενάλιων αρχαιοτήτων της περιοχής, όσο και για την προβολή τους. Παράλληλα, στη φάση υλοποίησης των δράσεων της παρέμβασης «Άνω Μαγνήτων Νήσοι», θα μπορεί να συμμετέχει και να συνδράμει με την επιστημονική του εξειδίκευση στο έργο που θα υλοποιείται από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, στην αρχαιολογική τεκμηρίωση και προβολή των ευρημάτων, τη δημιουργία των υποβρυχίων μουσείων και τη λειτουργία του Ερευνητικού  Κέντρου Ναυτικής Αρχαιολογίας στην Αλόννησο.

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης, διαμόρφωση περιβαλλοντολογικής πολιτικής, προστασία οικοτόπων, παραδοσιακών οικισμών, μεμονωμένων κτιρίων και ΜΜΕ.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Συμμετοχή στις μελέτες για την τεκμηρίωση, ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού πλούτου του αρχιπελάγους και συμμετοχή στην υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων με την πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση του κοινού και γενικά στη διάχυση των πληροφοριών του παραδοτέου υλικού των μελετών.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Ο πρώτος, μοναδικός και πλέον εξειδικευμένος φορέας στη χώρα με κύριο σκοπό την ανάπτυξη του ελληνικού καταδυτικού τουρισμού μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας των πρώτων καταδυτικών πάρκων σε Μεθώνη, Πύλο και Μακρόνησο. 

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Σημαντικός ρόλος στη χρηματοδότηση του εγχειρήματος στη φάση υλοποίησης καθώς και στην προσέλκυση και άλλων πιθανών επενδυτών. Συμμετοχή στις μελέτες οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη και ανάδειξη του καταδυτικού προϊόντος, τη χωροθέτηση και πιθανή λειτουργία καταδυτικών πάρκων στο αρχιπέλαγος, τις λεπτομερείς προδιαγραφές τους, τις τεχνοοικονομικές μελέτες βιωσιμότητας, την ολοκλήρωση του προϊόντος με τη δημιουργία συνολικού τουριστικού πακέτου υπηρεσιών, τη μελέτη εναλλακτικών προτάσεων ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού πέραν της δημιουργίας καταδυτικών πάρκων (όπως μελέτη και δημιουργία τεχνητών υφάλων κ.ά.). Επίσης συμμετοχή στις μελέτες για την ίδρυση δύο πιλοτικών υποβρύχιων μουσείων με τη συνεργασία των υπολοίπων φορέων που συμμετέχουν.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Δ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Το πλέον έμπειρο και εξειδικευμένο νομικό γραφείο σε θέματα τα οποία έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον, τις ενάλιες αρχαιότητες και τον καταδυτικό τουρισμό. Συνέταξε το βασικό σχέδιο τού πρόσφατου ν.3409/05 περί καταδύσεων αναψυχής και των εκτελεστικών του Υπουργικών αποφάσεων και παρέχει σχετικές νομικές και νομοθετικές υπηρεσίες σε σειρά δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Συμμετοχή στο σύνολο σχεδόν των μελετών για την τεκμηρίωση και την κάλυψη των θεμάτων από νομικής απόψεως. Μελέτη υπάρχοντος νομικού πλαισίου και δημιουργία προτάσεων νομοθεσίας οι οποίες να καλύπτουν τα νομοθετικά κενά, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση του έργου και ιδίως τόσο στο πλαίσιο λειτουργία και χωροθέτηση των καταδυτικών πάρκων, όσο και στη δημιουργία και λειτουργία των υποβρύχιων αρχαιολογικών μουσείων ή/και των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων.  Σύνταξη συμβάσεων υλοποίησης του έργου.

Δραστηριότητες (τομείς εμπειρίας)

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι το μοναδικό Τμήμα Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα αρμόδιο για τη διεξαγωγή της έρευνας, της εκπαίδευσης, και της ανάπτυξης της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στους επιστημονικούς τομείς της αλιείας, υδατοκαλλιεργειών, μεταποίησης αλιευμάτων και υδάτινου περιβάλλοντος.   

Ρόλος του στην εφαρμογή του Π.Κ.Σ.Α.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο στον τομέα των θαλάσσιων ερευνών. Το Τμήμα συμμετέχει σε πολλά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα (Κοινοτικά και Εθνικά), τα οποία και αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.