Ευρωπαικά Έργα που στηρίχθηκαν στο "Άνω Μαγνητών Νήσοι"

Το MeDryDive (https://medrydive.eu/) είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ασχολείται με την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος «Dive in History» με σκοπό να αναδείξει την Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Κροατία και το Μαυροβούνιο. Το MeDryDive ενσωματώνει στοιχεία της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (Cultural and Creative Industry) όπως εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) και εκπαιδευτικά παιχνίδια που θα εμπλουτίσουν την εμπειρία των τουριστών και θα τονώσουν το ενδιαφέρον τους για την Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Ο στόχος του MaR-e-BoX είναι η ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ενάλιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, μέσω της γνώσης του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου και της ευαισθητοποίησης του κοινού. Σε αυτή την προσπάθεια, κινητοποιούνται νέες τεχνολογίες και μέρος της Πολιτιστικής και Δημιουργικής βιομηχανίας για να ενισχυθούν οι πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εμπειρίες σε εκθεσιακούς χώρους (π.χ. σε μουσεία και γκαλερί τέχνης) και να αναδειχθούν νέες μορφές δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών, επιστημόνων, μηχανικών, αρχαιολόγων, και άλλων φορέων.

Το έργο BLUEMED  (http://meddiveinthepast.eu/welcome)  είναι ένα ευρωμεσογειακό έργο που προωθεί την ανάδειξη και προστασία της ενάλιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Μεσογείου με σκοπό την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή μέσα από τη δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων και τη λειτουργία Κέντρων Ευαισθητοποίησης της Γνώσης (KACs) με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα. Ήδη τα πρώτα δύο KACs σε Αλόννησο και Αμαλιάπολη λειτουργούν  , ως κέντρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού.

Με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του προγράμματος  της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Υποβρύχια Πολιτιστική Διαδρομή στην Κλασική Αρχαιότητα», δημιουργήθηκε ένα πρωτοποριακό τουριστικό -πολιτιστικό προϊόν, με τίτλο «Dive in History» (http://www.diveinhistory.com/). Η συμμετοχή  Ελλάδας και Ιταλίας στο πρόγραμμα αυτό, αποτελούν απόδειξη του κοινού τους ενδιαφέροντος για τις υποθαλάσσιες αρχαιότητες καθώς και της κοινής κληρονομιάς και των κοινών πολιτιστικών αξιών τους.